Beraat-Gecesi-Namazi
Beraat Gecesi Namazı ve Faziletleri

Beraat Gecesi Namazı ve Faziletleri Bu gece namaz kılmak en fazîletli amellerdendir. Nitekim rivâyete göre Îsâ (Aleyhisselâm) bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Etrafında tavaf ederek hayran olunca Allâh-u Te’âlâ kendisine: “Sana bu gördüğünden daha acaibini göstermemi ister misin?” diye vahyetti. O: “Evet!” deyince, o kaya yarılıp elinde bir baston, yanında da bir üzüm... 

Beraat-Gecesinin-Faziletleri
Beraat Gecesinin Faziletleri

Beraat Gecesinin Faziletleri Kur’ân’da Geçen Leyle-i Mübâreke Allâh-u Te’âlâ bu gecenin fazîleti hakkında şöyle buyurmuştur: “Hâ! Mîm! O (hidâyet yollarını) iyice açıklayıcı Kitâb (olan Kur’ân)a yemin olsun! Muhakkak Biz onu (bereketi bol olan) mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz dâima (kullarımızı önlerindeki tehlikelerden) uyarıcılar olduk. Her hikmetli iş onda ayrılır. Katımızdan pek önemli... 

Şaban ayının oruçları ve faziletleri
Şaban Ayı Oruçları ve Faziletleri

Şaban Ayı Oruçları ve Faziletleri RASÛLÜLLAH (SALLALLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN ŞA’BÂN ORUCUNA VERDİĞİ ÖNEM Şaban ayının oruçları Üsâme ibni Zeyd (Radıyallâhu Anhümâ) şöyle anlatmıştır: Bir kere ben: “Yâ Rasûlellâh! Şa’bânda oruç tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim” dediğimde: “O, receb ve ramazan arasında kalmış büyük bir aydır ki insanlar on(un ululuğun)dan... 


Giriş Kadınlar Sitesi Kategoriler