Kadr Suresi

Kadr Suresi Bismillâhirrahmânirrahim İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2) Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîyhâ bi izni rabbihim min külli emrin selam, (4)  hiye hattâ matleıl fecr (5)   Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  (1) Biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirdik (2) Kadir gecesi nedir bilir misin? (3) Kadir gecesi; bin aydan... 


Giriş Kadınlar Sitesi Kategoriler