Recep Ayı 30 Rekatlık Namaz Nasıl Kılınır

Recep Ayı 30 Rekatlık Namaz Nasıl Kılınır

Recep Ayı 30 Rekat Namaz

Recep Ayı 30 Rekat Namaz

Receb-i Şerîfin başı, ortası ve sonunda kılınır.

Selmân (Radıyallâhu Anh)’dan rivayete göre, receb hilali belirdiğinde belirdiğinde, Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:

“Ey Selman! Herhangi bir imanlı kadın veya erkek bu ayda otuz rekat kılar:

Her rekatta, bir kere Fâtiha, üçer kere de İhlas ve Kâfirûn sûrelerini okursa, mutlaka Allâh-u Te’âlâ ondan günahlarını siler, ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar (devamlı) namaz kılanlardan (sayılmış) olur.

Kendisi için her gün, Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir. Her günün orucuna mukâbil onun için, bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir.

Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa, Allâh-u Te’âlâ onu ateşten kurtarır, (fazl-u keremiyle) cenneti kendisine vacip kılar ve Allâh-u Te’âlâ’nın (manevi) civarında (makbullerden) olur.

Cibril bana bunu bildirdi ve: ‘Yâ Muhammed! Bu (namaz) sizinle, müşrik ve münâfıklar arasında bir alâmettir, çünkü münâfıklar bunu kılamazlar’ dedi.”

Bunun üzerine Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh) bu namazı nasıl ve ne zaman kılacağını sorunca, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Ey Selmân! Ayın başında on rekat kılıp; her rekatta bir Fatiha, üç kere de İhlas ve Kâfirûn sûrelerini okursun (Son) selamını verince, ellerini kaldırıp:

‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur.

Mülk O’na âittir, hamd O’na mahsustur, diriltir ve öldürür, Yüce Zâtı ise dâima diridir, hiç ölmez.

Bütün hayırlar, O’nun (kudret) elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ey Allah! Senin verdiğine hiçbir engel yoktur, engellediğini de verecek biri yoktur.

Zenginlik sahibine, serveti Sana karşı yaramaz!’dersin. Sonra ellerini yüzüne sür.

***

Ayın ortasında da on rekat kılıp; her rekatta bir Fâtiha, üç kere de İhlas ve Kâfirûn Sûrelerini okursun. (Son) selamı verince, ellerini kaldırıp:

‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na âittir, hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. Kendisi ise dâima diridir, hiç ölmez.

Bütün hayırlar, O’nun (kudret) elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O Vâhid, Ehad, Samed, bir ve tek ilâhtır, eş ve çocuk edinmemiştir’ de, sonrasında ellerinle yüzünün üstünü meshet.

***

Ayın sonunda da on rekat kılıp; her rekatta bir Fâtiha, üç kere de İhlas ve Kâfirûn sûrelerini okursun. (Son) selamı verince, ellerini kaldırıp:

‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur.

Mülk O’na âittir, hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. Yüce Zâtı ise dâima diridir, hiç ölmez.

Bütün hayırlar, O’nun (kudret) elindedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allâh-u Te’âlâ, Efendimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e ve tertemiz Ehl-i Beyt’ine salât etsin.

O çok yüce ve pek büyük Allâh-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan (hiçbir şeye) güç ve kuvvet yoktur’ de. Sonra dileğini iste, duân kabul edilir.

Allâh-u Te’âlâ seninle cehennem arasına, her birinin mesafesi gökle yer arası kadar geniş olan yetmiş hendek koyar.

Her rekata mukâbil sana bir milyon rekat yazar.

Ayrıca sana ateşten berat (kurtuluş) ve sırattan cevaz (geçiş izni) verir.”

Selman (Radıyallâhu Anh) şöyle anlattı:

Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu hadisi bitirince, duyduğum bu kadar fazla mükâfâttan dolayı Allâh-u Te’âlâ‘ya şükür için, ağlayarak secdeye kapandım.”

(Abdülkâdir el-Geylânî el-Ğunye, 1/329-330; Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/141)

Kaynak: RECEB-İ ŞERİF RİSÂLESİ-Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kadınlar Sitesi © 2018