Esma-ül Hüsna Zikri

Esmâü’l Hüsna Zikri

Esmâü’l-Hüsna’nın Ebced Değerleri ve Zikir Saatleri

Zikir saatlerinde çekilen zikirler daha etkilidir ancak her Esmâü’l-Hüsna’nın her biri, bir zaman ve saat şartı gözetmeksizin her zaman zikir olarak yapılabilir.

Allah (c.c) : Kendisinden başka ilâh olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan mahlûkatın tek mabudu…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri ve zikir miktarı (66), zikir saati Güneştir. Güneş saati pazardır. “Yâ Allah” şeklinde zikredilmelidir.

Er-Rahmân (c.c.): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kâfir, ayırt etmeden bütün mahlûkata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (298), zikir saati Güneş, Pazar günü. Pazar günü sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası zikri daha uygun görülmüştür. “Yâ Rahmân” şeklinde okunmalıdır.

Er-Rahîm (c.c): Mümin kullarına karşı rahmet, merhamet, şefkatle muamele eden; mağfiret eden, bağışlayan. En iyi şekilde koruyup gözeten ve özellikle ahrette bağışlayan, rahmet ve merhamet sahibi olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri ve zikir sayısı (258) adettir. En uygun zikir saati ise Pazar günü ve Güneş saatidir. Yani Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. “Yâ Rahîm” şeklinde okunmalıdır.

El-Melik (c.c): Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı…Sözlükte, sahip olmak, istila etmek, kuvvetli olmak, yoğurmak, hükmetmek, kontrol etmek, irade gibi anlamlara gelir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Melik isminin zikri (90) adettir. Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

Utarit saati Çarşamba günü, sabah güneş doğarken, ikindi namazından sonra ve gece yarısıdır ki, bu saatlerde okunabilir.

El-Kuddûs (c.c): Hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten temiz, pak ve Müberra, mukaddes ve münezzeh olan demektir.

El-Kuddûs, ayrıca, bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden, ayıplardan ve günahlardan temizleyip arındıran anlamına da gelmektedir. Bu anlam Kuddûs isminin bize bakan yönüdür de diyebiliriz.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (170); Zikir saati Müşteridir (Perşembe).

Perşembe günü müşteri saati sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Bir de tam gece yarısı. Bu saatlerde okunursa daha etkili olacağı söylenmiştir.

Es-Selâm (c.c): Selâm, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selâmette, her türlü afetten berî, emniyet ve güven içinde demektir. Her türlü tehlikelerden kullarını Selâmete çıkaran, emniyet ve güven veren, Cennetteki kullarına Selâm eden anlamındadır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (131); Zikir saati Güneş’tir (Pazar). Yani Pazar sabahı ve ikindi sonrası bu Esma’yı okumak daha uygundur.

El-Mü’min (c.c): Kullarına vadinde, verdiği sözde sâdık olan, kalplerde iman nurunu yakan ve her türlü korkudan kurtarıp güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi olan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (136)’dır. Vav’ın üzerindeki “Hemze”yi de sayarsak 137 yapar ki bu görüşte olanlar da vardır. Zikir saati Pazartesi Ay’dır. Zikir saatinin “Zühre ve Cuma” günü olduğu görüşünde olanlar da vardır.

El-Müheymin (c.c): Bütün varlıkları ilmi ve kontrolü altında tutan, görüp gözeten, himaye eden, koruyan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (145); Zikir saati Müşteri, Perşembe’dir. Perşembe müşteri saatleri sabah güneş doğarken, ikindi sonrası ve gece yarısıdır. Diğer Esmalar gibi “Ya Müheymin” şeklinde, başına nida harfi getirilerek okunur.

El-Azîz (c.c): İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi; mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen… Kahreden, galebe çalan; sonsuz izzet sahibi olan… Aynı zamanda sevgili, dost, çok nurlu, nadir anlamlarına da gelir ki, Allah’tan daha güzel dost ve daha candan sevgili olamaz.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Azîz, isminin zikri (94) adettir. Zikir saati Merih, günü Salı’dır.

Salı günü Merih saati, öğleden 2 saat önce ve akşamdan 1 saat öncedir. Gece okumalarında ise tam gece yarısıdır.

El-Cebbar (c.c): Emrine karşı konulmayan, mahlûkatı mecbur eden; ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran; gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Eksikleri tamamlayan, kırıkları tamir eden anlamlarına da gelir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (206); Zikir saati Merih, Salı’dır.

Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır.

El-Mütekebbir (c.c): Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi… Mahlûkâta ait sıfatlardan münezzeh (yüce, uzak) demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (662); Zikir saati Müşteri, Perşembe’dir. Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası.

El-Hâlık (c.c): Her şeyi yoktan var eden, yaratan. Her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği halleri, olayları önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (731); Zikir saati Güneş, Pazar’dır.

Pazar günü güneş saati demek, sabah güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrası bir saat demektir.

El-Bâri’ (c.c): Mahlûkâtı, hiç yoktan, örneksiz olarak yaratan, aza ve cihazlarını birbirine uyumlu yapan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (213); Zikir saati Güneş’tir (Pazar).

Pazar günü güneş saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

El-Musavvir (c.c): Her varlığa en uygun şekli veren, farklı suretlerde yaratan, tasvir eden, şekillendirip biçimlendiren…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (336); Zikir saati Pazartesi Ay’dır.

Pazartesi ay saati ise; güneş doğarken ilk saatlerde 01.00 ve 08.00 yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında ise tam saat 06.00’da yani gecenin tam yarısındadır.

El-Ğaffâr (c.c): Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar tekrar, çokça affedip bağışlayan. Affetmesinin bir özelliği olarak, kulunun işlediği günahları kendisine unutturan anlamına geldiği de kaydedilmektedir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri (1281); Zikir saati Zühre, Cuma’dır.

Cuma günü güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası, gece okumalarında Yatsı namazına doğru ve gecenin tam yarısında okunması tavsiye edilmektedir.

El-Kahhâr (c.c): Mutlak galip ve her an kahretmeye muktedir olan, her şeye galip gelen, gücünün üstünde güç olmayan ve bütün düşmanlarını kahreden.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El- Kahhâr isminin zikri (306); Zikir saati Merih, Salı.

Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır.

El-Vehhâb (c.c): Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve hediyelerde bulunan. Yüce Allah, bu isminin gereği olarak, dilediğine ilim, hikmet ve hidayet, dilediğine de mal-mülk, makam-mevki ve şan-şöhret ihsan eder. Bu ihsan ve ikramları iyiye kullanmak ve ona şükretmek de bize düşen görevlerdendir…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vehhâb isminin zikri (14) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür.

Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonraki ilk saattir.

Er-Rezzâk (c.c): Dilediğine bol bol rızık veren; rızka muhtaç olan bütün mahlûkata rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Er-Rezzâk isminin zikri (308) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür. Havas âlimleri, bu ismin Hz. Mikâil (a.s)’ın tespihi olduğunu söylerler. Cuma günü Zühre saati, sabah erken ve ikindiden sonradır. Gece ise akşamdan sonraki ikinci saat ve gecenin yarısından sonradır.

El-Fettâh (c.c): Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan; kulları arasında hâkim olan; her şeyi hikmetle açan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Fettâh isminin zikir adedi (489); Zikir saati Utarit; günü Çarşamba’dır.

El-Alîm (c.c): Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte, kafada olan veya dışa vurulan şeyi en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilen.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Alîm isminin zikir adedi (150), Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Perşembe günü Müşteri saati, sabah erken ve ikindi sonrasıdır. Gece okumalarında ise tam gece yarısı okunabilir.

El-Kâbid (c.c): Lütuf ve hikmetiyle istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan. Sıkan, daraltan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Kâbid isminin zikir adedi (903); Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Perşembe günü Müşteri saati sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır.

El-Bâsıt (c.c): Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını açıp genişleten. Darlık ve sıkıntıdan kurtaran, genişletip açan, yayan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Bâsıt isminin zikri (72) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası ile akşamdan sonra ve gece yarısı.

El-Hâfid (c.c): Zalimleri, zorbaları ve firavunları alçaltan, onları hor-hakir ve zelil eden, saltanatlarını devirip değersiz kılan; indirip bindiren…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hâfid isminin zikri (1481) adettir. Zikir saati, Güneş, günü Pazar’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenlerde vardır. O zaman günü Cumartesi olur.

Er-Râfi’ (c.c): Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten, dostlarını yücelten; dilediğini Azîz kılan. Zilletten izzete terfi ettiren (yükselten), düşeni kaldıran, dereceleri artıran…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Er-Râfi’ isminin zikri (351) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır.

El-Muizz (c.c.): İstediğine izzet ve şeref verip yüceltip yükselten, ağırlayan, onurlandıran…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muizz isminin zikri (117) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır.

El-Müzill (c.c): İstediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor-hakir eden… İstediğinden izzet ve şerefi çekip alan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Müzill isminin zikri (770) adettir. Zikir saati Merih, günü Salı’dır. Salı Merih saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır. Gece okumalarında ise tam gece yarısı okunabilir.

Es-Semi’ (c.c.): Gizli-açık, alçak-yüksek, küçük-büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarış ve yakarışı dinleyip işiten…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Es-Semi’ isminin zikri (180) adettir.

El-Basîr (c.c.): Her şeyi bütün incelikleriyle gören. Cenab-ı Hak, bütün varlıkların en küçük hareket ve davranışlarını, ima ve işaretlerini bilir ve görür. Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez, ışık veya karanlık gerekmez. Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihaza ihtiyacı yoktur. Bütün kâinatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür, kontrolü altında tutar.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Basîr isminin zikri (302) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır.

El-Hakem (c.c): Her şeye hakkıyla hükmeden, her şeye hâkim olan; her hakkı yerine getiren.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hakem isminin zikri (68) adettir. Zikir saati Güneş, günü de Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır.

El-Adl (c.c): Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen. Sınırsız, sonsuz adalet sahibi… Allah mutlak âdildir; zulmü ve zalimi sevmez.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Adl isminin zikri (104) adet, zikir saati Güneş, günü Pazar. Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası.

El-Lâtîf (c.c): Lütuf ve keremi bol olan; lütfeden. İnayet ve ihsanı sınırsız olan; kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran… En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden. Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Lâtîf isminin zikri (129) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır. Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece, akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra okunabilir.

El-Habîr (c.c): Olmuş olan, olmakta ve olacak olan her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan. Haber almak, bilgi edinmek için herhangi bir araca ihtiyacı olmayan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Habîr isminin zikri (812) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Halîm (c.c): Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden. Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız, kullarına daima yumuşak huylu ve hoşgörülü davranan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Halîm isminin Ebced değeri ve okuma miktarı (88), okuma saati ve günü Zühal, Cumartesi’dir.

El-Azîm (c.c): Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, kendisine büyük ümitler beslenen. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes… Her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Azîm isminin zikri (1020) adettir. Zikir saati Utarit, günü Çarşamba’dır. Çarşamba Utarit saati, 1. Ve 8. Saatlerdir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece de 06.00 yani gece yarısı.

El-Ğafûr (c.c): Kullarının günahlarını, hatalarını ve kusurlarını çokça bağışlayan, bağışlamaktan bıkıp usanmayan, affı ve bağışlaması sonsuz olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Ğafûr isminin zikri (1286) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar günü güneş doğarken ve ikindi sonrası güneş dönerken.

Eş-Şekûr (c.c): Kendi hoşnutluğu ve rızasını kazanmak niyetiyle yapılan işleri bol sevapla karşılayan ve mükâfatlandıran…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Eş-Şekûr isminin zikri (526) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Aliyy (c.c): Her şeyiyle yüce ve yüksek olan. Büyüklüğü, yüceliği, ilmi sonsuz olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Aliyy isminin zikri (110) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Yani: Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.

El-Kebîr (c.c): Celâlinin (büyüklük) ve şanının yüceliğine hudut olmayan. Ne kadar büyük olduğunu ancak kendisi bilen, büyüklük ve ululuğu hiçbir varlık tarafından bilinmeyen ve bilinmeyecek olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Kebîr isminin zikri (232) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Perşembe günü Müşteri saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumak isteyenler içinse tam gece yarısı uygundur.

El-Hafîz (c.c): İyi-kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, doğru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleriyle birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hafîz isminin zikri (998) adettir. Zikir saati Zühal; günü Cumartesi’dir. Cumartesi günü Zühal saati, sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise saat 06.00 yani gece yarısıdır.

El-Mukıyt (c.c): Her şeye muktedir olan; her şeyin karşılığını veren; her türlü mahlûkata münasip rızk veren.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mukıyt isminin zikri (550) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı sonrası…

El-Hasîb (c.c): Bütün varlıkların hayatları boyunca gizli veya açık yapıp ettikleri bütün iş ve davranışlarını kayıt altına alıp çetelesini tutan; hesabını gören ve her şeye gücü yeten…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hasîb isminin zikri (80) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı sonrası… Gündüz vakti olmayıp da gece okumak isteyenler ise akşam namazı sonrası ve tam gecenin yarısında okuyabilirler…

El-Celîl (c.c): Büyüklük, yücelik ve ululuk sahibi olan, Allah Teâlâ, akla hayale sığmayacak kadar büyük ve azametli, celal ve cemal sahibidir. Onun ne gücüne kuvvetine yetişilebilir, ne de celal ve azametine. Her varlıkta bu isim kısmen tecelli eder ama insanlarda daha çok tecellisi vardır. Bu da insanın Allah’ın isim ve sıfatlarından bir kısmına mâkes ve ayna olmasındandır. Öfke, şiddet, hiddet, mehabet, celadet ve vakar şeklinde tecelli edebilir. Bazılarında gurur kibir şeklindeki görüntü ise celal sıfatının tecellisi değil, şeytani bir benlik uzantısı, hastalıktır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Celîl isminin zikri (73) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Kerîm (c.c): Cömert, iyiliksever; iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata geçerli olan… Affı, ikramı, ihsanı, sevgisi hepsi bu ismin uzantısı ve tecellisidir. Kerim olan Rabbimiz, maddi manevi nimetlerini bizlere ikram etmiştir. Bizler de verilenin bir kısmıyla olsun başkalarına ikram edersek, bunun eseri bizlerde de görülebilir. O zaman bu ikram ve ihsan sahibinin ne kadar cömert ve iyiliksever olduğuna işaret eder.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Kerîm isminin zikri (270) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Cuma günü Zühre saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası gün dönüne…Gece okumalarında ise akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra…

Er-Rakîb (c.c): Bütün varlıkları görüp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli olmayan. Herkesi ve her şeyi gören, istek ve ihtiyaçlarını duyan bilen, koruyan, himayesi altına alıp gözleyen, gözetleyen ve bunların hepsini bir arada, anında yapabilen tek güç ve iktidar sahibi Allah’tır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Er-Rakîb isminin zikri (312) adettir. Zikrin saati Zühre, günü Cuma’dır. Müşteri olma durumu da vardır. O zaman zikri Perşembe günü olur. Her iki durumda da sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve akşamdan 6 saat sonra yani gecenin tam yarısı okunur.

El-Mücîb (c.c): Kullarının duasını kabul edip, cevap veren.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mücîb isminin zikri (55) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve akşamdan 6 saat sonra yani gecenin tam yarısı okunur.

El-Vâsi’ (c.c): İlim ve ihsanı her şeyi içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan. Affı ve mağfireti (bağışlaması) geniş, nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vâsi’ isminin zikri (137) adettir. Zikir saati Ay, zikir günü Pazartesi’dir. Pazartesi ay saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında da tam gece yarısıdır.

El-Hakîm (c.c): Hikmet sahibi olan; her şeyi yerli yerinde yapan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hakîm isminin zikri (78) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında da akşam namazı sonrası ve gece yarısıdır.

El-Vedûd (c.c): İtaatkâr kullarını çok seven, onlardan razı olanve çok sevilen. Allah’a itaat etmek ve Onun sevgisini, ilgisini kazanmak, bir sınav için yaratılan insanın en büyük gayesi, en önemli meselesi olmalıdır…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vedûd isminin zikri (20) adettir. Zikir saati Ay; günü Pazartesi’dir. Pazartesi ay saati öğle namazından iki saat önce ve akşamdan bir saat öncedir. Gece de akşamdan sonra ve gece yarısından üç saat sonra yani imsak vaktine doğru…

El-Mecîd (c.c): Azameti, büyüklüğü, hâkimiyeti, şanı, şerefi ve kadri sonsuz ve yüce; ihsan ve keremi geniş olan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mecîd isminin zikri (57) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Zühre saati Cuma sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise 2. Saatte, yatsıya doğru ve tam gecenin yarısındadır.

El-Bâis (c.c): Peygamberler gönderen, mahlûkâtı ölümünden sonra ahrette yeniden dirilten.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Bâis isminin zikri (573) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır. Pazar sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Pazar gecesi güneş saati yoktur. Gece okumak isteyenler dilediği saatte okuyabilir.

Eş-Şehîd (c.c): Kendisine hiçbir şey gizli olmayan; her yerde hâzır ve nâzır olan ve her yapılanı gören…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Eş-Şehîd isminin zikri (319) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir. Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece akşamdan sonra ve gece yarısı okunabilir.

El-Hakk (c.c): Varlığı ve vücudu gerçek olan, hiç değişmeden daima sabit olarak duran…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hakk isminin zikri (108) adettir. Zikir saati, Zühre günü Cuma’dır. Sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumak isteyenler için de akşam namazı sonrası ile gece yarısıdır.

El-Vekîl (c.c): Kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde gören, yoluna koyan; kulların rızıklarına kefil olandır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vekîl isminin zikri (66) adettir. Zikir saati, Zühre günü Cuma’dır. Lafza-i Celal (Allah) ile aynı değerdedir. Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası.

El-Kaviyy (c.c): Gücü ve kuvveti sonsuz olan, kendisini hiçbir şey aciz bırakamayan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Kaviyy isminin zikri (117) adettir. Zikir saati Zühre günü Cuma’dır. Cuma sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve gece yarısı.

El-Metîn (c.c): Hiçbir şey kendisini sarsmayan ve kendisine güvenilen; hiçbir fiilinde sıkıntı çekmeyen; çok sağlam demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Metîn isminin zikri (500) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır. Cuma günü Zühre saati, sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve gece yarısı.

El-Veliyy (c.c): Bütün mahlûkatına dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden; Müminlerin yar ve yardımcısı olan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Veliyy isminin zikri (46) adettir. Zikir saati Merih, günü Salı’dır. Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise tam gece yarısıdır.

El-Hamîd (c.c): Hamd edilen, en çok övülen ve övgüye layık olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hamîd isminin zikri (68) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Perşembe Müşteri saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi gün dönümü yani ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise tam gece yarısı.

El-Muhsî (c.c): İlmiyle her şeyi sayan, büyük veya küçük hiçbir şey gözünden kaçmayan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muhsî isminin zikri (148) adettir. Zikir saati Güneş günü Pazar’dır. Başka bir hesaba göre ise Zühre ve Cuma’dır. Her iki durumda da sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece ise Cuma akşam namazından sonra ve gecenin tam yarısında okunabilir. Pazar gece güneş saati yoktur.

El-Mübdi’(c.c): Eşyayı yoktan ilk defa var eden, yaratan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mübdi isminin zikri (56) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir.

El-Muiyd (c.c): Mahlûkâtı hayattan sonra tekrar ölüme, öldükten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muiyd isminin zikri (124) adettir. Zikir saati Utarit, günü Perşembe’dir. Bir hesaba göre de zikir saati Zühal’dir. Bu takdirde zikir günü Cumartesi’dir. Perşembe günü öğleden bir saat önce ve akşama bir saat kala okunabilir. Cumartesi günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası.

El-Muhyî (c.c): İhya edip dirilten; canlılara hayatı veren…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muhyî isminin zikri (68) adettir. Zikir saati ise Zühre; günü Cuma’dır. Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece zikretmek için de tam gece yarısı zikredilebilir.

El-Mümît (c.c): Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldüren…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mümît isminin zikri (490) adettir. Zikir saati Merih; günü Salı’dır. Salı günü Merih saati; sabah erken,  ikindi sonrası ve gece yarısı.

El-Hayy (c.c): Gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan; her şeye hayat veren, can veren…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hayy isminin zikri (18) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Büyük Ebcede göre hesaplanıp (18×18=324) adet okunması daha uygun görülmüştür.

El-Kayyûm (c.c): Gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan. Kendisi de Hayy (canlı, diri) ve Kayyûm (ayakta) olan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Kayyûm isminin zikri (156) adettir. Zikir saati Müşteri, zikrin günü Perşembe’dir. Sabah erken, ikindi sonrası ve gece yarısıdır.

El-Vâcid (c.c): İstediğini bulan; fakirlik ve zarurete düşmeyen, daima zengin olan. Kadri ve şanı yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vâcid isminin zikri (14) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır. Büyük Ebced ile hesap edilip (14×14=196) defa okunması daha uygun görülmüştür.

El-Mâcid (c.c): Sonsuz şan-şeref ve yücelik sahibi, kerem ve ihsanı, cömertliği bol olan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mâcid isminin zikri (48) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır. Cuma sabah erken, gün doğarken, ikindi sonrası ve akşamdan sonraki ikinci saat ile gece yarısıdır.

El-Vâhid (c.c): İsim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan; tek başına olan, yanında bir başkası olmayan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vâhid isminin zikri (19) adettir. Zikir saati Merih; günü Salı’dır. Salı günü Merih saati; sabah erken gün doğarken, ikindi sonrası ile tam gece yarısı.

El-Ehad (c.c): Tek olan, kendisinden başka ilah olmayan; eşi ve benzeri bulunmayan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Ehad isminin zikri (13) adettir. Zikrin saati Merih; günü Cuma’dır. Cuma günü Merih saati; tam Cuma namazı saatidir. Gece ise yatsıdan sonra ve sabah namazının girmesiyle başlayan ve güneş doğana kadar devam eden saattedir.

Es-Samed (c.c): Her şey ve herkes kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan. Başka bir anlamda, dertlerin, kederlerin, istek ve ihtiyaçların verilip giderildiği tek kapı, tek müracaat kapısıdır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Es-Samed isminin zikri (134) adettir. Zikir saati Müşteri’dir. En etkili zikir günü de Perşembe’dir. Perşembe sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.

El-Kâdir (c.c): Sonsuz güç ve kudret sahibi olan. Her istediğini istediği gibi sonsuz güç ve kudretiyle yapan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Kâdir isminin zikri (305) adettir. Zikrin saati Güneş; günü Pazar’dır. Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

El-Muktedir (c.c): Her şeye gücü yeten… Kuvvet ve iktidar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden; mevcudu, kuvvet ve kudreti altında zebun (esir) ve mahkûm tutan demektir. Kâdir’den daha öte bir güçlülük ifade eder…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muktedir isminin zikri (744) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır. Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Pazar gecesi güneş saati yoktur.

El-Mukaddim (c.c): Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren; her şeyi yerli yerine koyan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mukaddim isminin zikri (184) adettir. Zikrin saati Zühal; günü Cumartesi’dir. Cumartesi sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumak için de tam gece yarısıdır.

El-Muahhir (c.c): Tehir eden. İstediğini erteleyen, geriye bırakan; takdimi hak edeni takdim edip ileri geçiren; tehiri hak edeni tehir edip erteleyen, geri bırakan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muahhir isminin zikri (846) adettir. Zikir saati Zuhal; günü Cumartesi’dir. Cumartesi Zuhal saati; sabah erken, ikindi sonrası ve gece yarısı.

El-Evvel (c.c): Bütün eşyadan önce var olan demektir. Allah ezeli ve ebedidir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Evvel isminin zikri (37) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır. Büyük Ebcede göre hesaplanıp (37×37=1359) olarak okunması da tavsiye edilmektedir.

El-Âhir (c.c): Her şeyin yok oluşundan sonra var olan, bütün eşyadan sonra bâkî kalacak olan demekir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Âhir isminin zikri (801) adettir. Zikrin saati Merih; günü Salı’dır. Bir hesaba göre de zikir saati Zühre; günü Cuma’dır.

Ez-Zâhîr (c.c): Her şeyin üstünde zâhir olan ve onların üstüne çıkan; varlığı apaçık görünen. Açık, aşikar. Her yerde eserleri ve sanatlarıyla, tasarrufu ve gücüyle, azamet ve Kibriya’sıyla tecelli eden, apaçık görünüp bilinen…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ez-Zâhîr isminin zikri (1106) adettir. Zikir saati Zühal; zikir günü Cumartesi’dir.

El-Bâtın (c.c): Mahlûkâtın nazarlarından gizlenen; her şeyin iç yüzünden haberdar olan.

El-Bâtın, aynı zamanda içte olan gizli anlamına gelmektedir. O bizim içimizde ve gizli sırlarımızı da bilendir. Allah, bizim açık veya gizli olarak yaptığımız günahlarımızı da bilir; ona gizli yoktur.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Bâtın isminin zikri (62) adettir. Zikir saati Ay; günü Pazartesi’dir. Büyük Ebcede göre hesaplanarak zikri de uygun görülmüştür. Bu takdir de miktarı (62×62=3844) olur.

El-Vâli (c.c): Eşyanın sahibi, yaratıcı olan ve onlarda istediği gibi harcama yapıp tasarruf eden; mahlûkatın işlerini yoluna koyan, velayet sahibi…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vâli isminin zikri (47) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır. Büyük Ebcede göre hesap edilip zikredilmesi etkisi bakımından daha uygun görülmüştür. Bu takdir de miktarı (47×47=2209) olur.

El-Berr (c.c): Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan. Mahlûkata hayırlar ulaştıran; kullarına karşı müsamahakâr, şefkatli, merhametli, cömert ve ikramı, ihsanı bol olan anlamlarına gelir…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Berr isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır. Sabah erken, ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı.

El-Müteâlî (c.c): Mahlûkâtın sıfatlarından uzak olan, bu sıfatların biriyle muttasıf olmaktan yüce ve âlî olan. Her türlü benzetme ve tasavvurdan uzak ve üstün olan; her türlü eksiklikten ve kusurdan da münezzeh, pak ve temiz olan.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Müteâlî isminin zikri (551) adettir. Zikir saati Zuhal; günü Cumartesi’dir. Sabah erken ve akşamdan sonra ve ikindi sonrası okunabilir. Gece okumalarında ise akşamdan sonra ve gece yarısı…

Et-Tevvâb (c.c): Kulun işlediği günahları bağışlayan. İnsanın işlediği günahın cinsine, miktarına, büyüklük veya küçüklüğüne bakmadan bağışlayan; bağışlamak için fırsat arayan ve zaman tanıyan, bütün tövbeleri çokça kabul eden bütün günahları bağışlayan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Et-Tevvâb isminin zikri (409) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir. Perşembe sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumaları için de tam gece yarısı.

El-Müntekim (c.c): Dilediğine ceza vermede şiddetli davranan; suçluları müstahak oldukları cezaya çarptıran… Acizlerin ve zayıfların alamadıkları intikamı, onların yerine zalimlerden, zorbalardan alan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Müntekim isminin zikri (630) adettir. Zikir saati Merih; günü Salı’dır. Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece ise tam gece yarısı okunabilir.

El-Afüvv (c.c): Kullarının, kendisine karşı işlemiş oldukları pek çok suç ve günahlarını lütuf ve merhametiyle çokça affeden.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Afüvv isminin zikri (156) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır. Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okuma saati yok.

Er-Raûf (c.c): Kullarına çok acıyan, çok şefkatli ve merhametli olan, merhamet eden. Rahman ve Rahîm isimlerinin de aynı anlama geldiklerini görmüştük. Ancak, Rahman isminin anlamı, bütün mahlûkata ve geneldi. Rahîm ise, özellikle müminlere yöneliktir ve daha çok ahirette devreye girecektir.

Raûf da şefkatli ve merhametli anlamına gelmektedir. Fakat bu da bu dünyadadır ve istekle yapılan bir acıma, bir merhamet etmedir. Çünkü rahmet bazen maslahat gereği istemeyerek de olabilir ama Re’fet isteksiz olmaz, isteyerek yapılır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Er-Raûf isminin zikri (286) adettir. Zikir saati Utarit; günü Çarşamba’dır. Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal günü Cumartesi’dir.

Mâlike’l-Mülk (c.c): Mülkün ebedi ve tek sahibi. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden; dilediğini öldüren, dilediğini yaşatan, dilediği gibi var eden, dilediğini yok eden; iradesine hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan…

Melik: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı anlamına gelirken, Mâlik ise; Sahip, malı elinde tutup bulunduran, bir şeyin mülkiyetini elinde tutan anlamlarına gelmektedir.

Terim olarak ise, her ikisinin anlamı da aynı: Mülkün yani bir kıymet ve değer ifade eden ne varsa hepsinin ve her şeyin sahibi olan Allah’tır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Mâlike’l-Mülk isminin zikri (212) adettir. Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkram (c.c): Hem büyüklük ve celâl sahibi, hem de fazıl ve kerem sahibi olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkram isminin zikri (1098) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Eliflerin hesabıyla (1100) adettir. Zikir saati Müşteri; günü Perşembe’dir.

Pazar günü Güneş saati; sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece yoktur. Perşembe günü Müşteri saati de aynıdır ve gece de tam gece yarısıdır.

El-Muksit (c.c): Hükmünde âdil ve insaflı olan; bütün hüküm ve işleri denk ve birbirine uygun olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muksit isminin zikri (209) adettir. Zikir saati Müşteri, zikir günü Perşembe’dir. Perşembe günü sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası…

El-Câmi’ (c.c): İstediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan; kıyamet günü mahlûkâtı toplayacak olan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Câmi’ isminin zikri (114) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Perşembe sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı okunur.

El-Ğaniyy (c.c): Zâtı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu; gerçek zenginlik sahibi olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Ğaniyy isminin zikri (1060) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır.

El-Muğnî (c.c): İstediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden; yarattığı varlıkların ve hepsinin her türlü ihtiyaçlarını giderip zengin kılan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Muğnî isminin zikri (1100) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır. Cuma günü sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

El-Mâni’ (c.c): Dostlarını, başkalarının eziyetinden koruyan; istediği herhangi bir şeyin yapılmasına hiçbir engel tanımayıp gerçekleştirdiği gibi, istemediği bir şeyin de meydana gelmesine engeller koyup mani olan; kendisine karşı koyulamayan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Mâni’ isminin zikri (161) adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır. Pazar günü sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı.

Ed-Dârr (c.c): Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyler yaratan demektir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ed-Dârr isminin zikri (1001) adettir. Zikir saati Merih; günü Salı’dır.

En-Nâfi’ (c.c): Devamlı olarak, bütün mahlûkâtına hayır ve fayda sağlayan; faydalı şeyler yaratan demektir…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

En-Nâfi’ isminin zikri (201) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenler de vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi olur.

En-Nûr (c.c): Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalâlette olanları da hidayetiyle irşat eden; bütün âlemleri nuruyla aydınlatan, ışıtan demektir. Nûr aynı zamanda ışık demektir. Kâinatın ışığını yakan ve aydınlatan Allah’tır ve o ışık Allah’tan, Allah’ın nurundandır.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

En-Nûr isminin zikri (256) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Zikir saatinin Zühre, günün de Cuma olduğunu söyleyenlerde vardır.

Bu farklı hesapların da ayrı anlamları vardır. Kadınlara ve erkeklere göre durum değişiyor. Mesela, bu ismin zikrinde Güneş saatinde erkekler, Zühre ve Ay saatlerinde ise hanımlar daha çok yararlanırlar.

El-Hâdî (c.c): Her şeye istikamet kazandıran, yol gösteren, yön veren; kullarına hidayet veren, doğru yola ulaştıran.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Hâdî isminin zikri (20) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Büyük ebcede göre (20×20=400) olarak okunması daha etkili olur.

El-Bedi’ (c.c): Emsalsiz, benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici âlemleri yoktan icat edip yaratan; eser ve ihsanlarıyla her yerde ve her şeyde apaçık görünen…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Bedi’ isminin zikri (86) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Perşembe sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir.

El-Bâkî (c.c): Varlığının sonu olmayan, sonsuz ve baki olan…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Bâkî isminin zikri (113) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okuması yok.

El-Vâris (c.c): Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi olan; mahlûkâtın yok olmasından sonra da bâki kalan; tek varis ve tek sahip…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El-Vâris isminin zikri (707) adettir. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Zikir saatinin Zühre olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu takdirde zikir günü Cuma olur.

Er-Raşîd (c.c): Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran; mahlûkata maslahatlarını gösteren, hidayete erdiren, doğru yolu gösteren gibi anlamlara gelmektedir.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Er-Raşîd isminin zikri (514) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Es-Sabûr (c.c): Asilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden. Mühlet verip geciktiren, zaman tanıyan ama ihmal etmeyen de diyebiliriz…

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Es-Sabûr isminin zikri (298) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Yani sabah güneş doğarken okunacak ve ikindi sonrası güneş dönünce okunacak. Gece okuması yoktur.

Kaynak: Esma Zikri – Dr. Arif Arslan. Bu kitabı satın almanızı tavsiye ederim çok faydalı bir kitap ayrıca A’dan Z’ye bir çok ismin ebcedi ile isminlere karşılık gelen Esma’ları bulabilirsiniz.

Esma Zikir Adetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kadınlar Sitesi © 2018