Kadir Gecesi Namazı ve Duaları

Kadir Gecesi biz Müslümanlar için çok kıymetli bir gecedir bu geceyi iyi değerlendirerek Allâh-u Te’âlâ’dan af edilmeyi istemeliyiz.

Kadir Suresini mutlaka okuyalım. Bir hâdis-i şerîfte şöyle buyrulmuş: “Kim Kadir suresini okursa o kişiye Kadir gecesini ihya etmiş ve Ramazan ayının tamamen orucunu bitirmiş kişinin sevabını yazılır.” (1 kere okunduğunda fazla okunursa sevabı da fazla olur İNŞALLAH)

Kadir Suresi

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi Duası: “Allâhumme İnneke Afüvvün Kerîmün Tuhibbül Afve fa’fü annî”

Anlamı: “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi, Daavat, 12)

Aşağıda bulunan Kadir Gecesi namazı ve Kadir Gecesi Duaları bölümü Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)’nın Ramazân-ı Şerîf Risâlesi kitabındandır.

Kadir Gecesi Namazı

304-1

Kadir Gecesi namazı hakkında İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

Her kim Kadir Gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fâtiha, yedi kere de İhlâs okursa, selam verdiğinde ise, yetmiş kere: “Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh”

305-1

derse, Allâh-u Te’âlâ kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.

Allâh-u Te’âlâ cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.”

Sâlihler son on gecenin her birinde, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek iki rekat kılarlardı.

Ebu’l-Leys (Rahimehullah)’ın  beyanına göre: “Kadir Gecesi namazının en azı iki rekat, ortası yüz rekat, en çoğu ise bin rekattır.

Her bir rekatta kıraatın ortası, Fâtiha’dan sonra bir İnnâ Enzelnâ, üç kere de İhlâs okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salavât okunur.”

Kadir Gecesi Duaları

372-1

Âişe (Radıyallahu Anha) şöyle buyurmuştur:

“Bir kere ben: ‘Yâ Rasûlâllâh! Kadir gecesine denk gelirsem, ne diyeyim?’ dediğimde:

372-2

Ey Allâh! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.” de buyurdu.

372-3

Âişe (Radıyallahu Anha) şöyle buyurmuştur: “Şayet ben Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilseydim, onda Allâh-u Te’âlâ‘dan ancak âfiyet isterdim.”

Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere; Kadir Gecesinde en çok istenmesi gereken şey âfiyettir. Âfiyet ise dünya-âhiret, maddî ve manevî tüm belalardan kurtuluş demektir.

Bu konuda birçok dua mevcutsa da, en üstünü, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sabah-akşam asla terk etmediği şu duadır:

373-1

İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma)’nın beyanına göre; Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hiçbir sabah ve akşam şu kelimeleri bırakmazdı.

374-1

“Ey Allâh! Muhakkak ben Senden dünya ve âhiret hususunda âfiyet isterim.

Ey Allâh! Şüphesiz ki ben Senden, (günahlarım için) af (ve mağfiret), dinim ve dünyam, ailem ve malım hususunda da âfiyet isterim.

Ey Allâh! Ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir. Ey Allâh! Beni önümden ve ardımdan, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden (gelecek tüm musibetlerden) koru.

Altımdan (gelecek zelzele gibi âfetlerle) helak edilmemden de Senin azametine sığınırım.”

375-1

Zührî (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim üç kere:

375-2

Halîm ve Kerîm olan (kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütf-u kerem sahibi olan) Allâh-u Te’âlâdan başka hiçbir ilâh yoktur.

Yedikat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’ı (tüm noksan sıfatlardan tenzih ve) tesbîh ederim.’ derse, Kadir Gecesine yetişmiş kimse gibi olur.”

İmam-ı Üchûrî, (Rahimehullah) Kadir Gecesinde bu kelime-i tevhîdi okumanın fazileti hakkında özel bir bab açmış ve bu hadîs-i şerîfi şöyle nazmetmiştir:

376-1

Bir şahsın hiçbir gece bu zikri,

Bırakmaması gerekir ki, ulaşsın.

Büyük Allâh’ın anlatılan fazlına,

Bir de daima sürekli hayırda dolaşsın.

Ebû Osman Hazretleri sohbet meclislerinde ve diğer zamanlarda çok kere:

376-2

“Ey (son derece affeden) Afüvv! Hayatta da affını isterim, ölümde de affını isterim, kabirlerde de affını isterim.

Kabirden çıkışta da affını isterim, amel defterleri uçuşurken de affını isterim. 

Kıyamette de affını isterim, hesap münakaşasında da affını isterim.

Sırattan geçerken de affını isterim, mîzanda da affını isterim, tüm hallerde de affını isterim.

Ey (son derece affeden) Afüvv! Ben daima Senin affını isterim.” derdi.

Vefatından birkaç gün sonra, mânâ âleminde görüldüğünde, kendisine:

“Dünyadaki amellerinden hangisi ile faydalandın?” denildi.

O da: “Affını isterim! Affını isterim!” sözümle.” diye cevap verdi.

kadir-gecesi-namazi-ve-dualari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kadınlar Sitesi © 2018